Behov av samtal med Pastor?

Om du har behov av att samtala med någon kan du kontakta vår pastor

Thomas Segergren  på telefon 070-418 58 07 och få en tid för samtal.

Thomas har tystnadsplikt.