Vi kommer att sända andakter och gudstjänster på vår Facebooksida.

Tryck på länken: Facebook Equmeniakyrkan Mellerud

P.g.a rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten och uppmaning av Equmeniakyrkan, kommer vi att ställa in alla fysiska gudstjänster och samlingar tillsvidare.