Församlingskväll 16 okt. Kl. 18.00.

Församlingsmöte och samtal med Henrik Olsson kring temat ”smågrupper”. Kvällen avslutas med en nattvardsandakt.