Furusandskväll. Lars och Louise Hellgren sjunger sånger av Lina Sandell.