Equmeniakyrkan Mellerud

Gudstjänst

Per-Erik Johansson predikar, nattvard, kyrkkaffe

Equmeniakyrkan Mellerud

Gudstjänst

Kjell Åberg predikar, kvällsfika. Offerdag för Pastors & Diakonutbildningen

Equmeniakyrkan Mellerud

Vårauktion

Auktionist Per-Göran Asp, andakt, sång av scouter, åror, servering

Equmeniakyrkan Mellerud

Scout

För barn och ungdomar från 8år.

Equmeniakyrkan Mellerud

Gudstjänst

Kjell Åberg predikar, nattvard, kyrkkaffe

Equmeniakyrkan Mellerud

Gudstjänst

Emanuel Georgson predikar. Nattvard Kyrkkaffe