Våra pastorer och föreståndare

1882-1894 Gustav Eriksson Fredlund (efternamnet från 1887)
1887 Pastor Svante Oldin (ej ordf.)
1894-1896 August Olsson
1897 Gustav Fredlund
1898-1900 August Olsson
1901-1902 Th. Norlin
1903-1908 Aron Johansson Ahlberg (från 1902)
1909-1920 pastor Samuel (Pettersson)
1921-1923 pastor Gustav Söderholm
1924-1927 pastor Kurt Eklund
1927-1932 pastor Martin Gustavsson
1932-1940 pastor Justus Wedberg
1940-1942 pastor Sven Bengtsson
1944-1948 pastor Karl-Erik Nyvelius
1949-1955 pastor Johan Frändemark
1955-1965 pastor Gunnar Hultander
1966-1970 pastor Kurt Gunnarsson
1972-1976 pastor Lennart Jacobsson
1977-1981 pastor Kjell Åberg
1983-1987 pastor Thomas Segergren
1989-1992 pastor Ingemar Johansson
1992-1995 pastor Sture Tornqvist
1996-2004 Lisbeth Lindstrand församlingsassistent och senare pastor
2005-2007 pastor Niclas Nilsson
2008-2010 pastor Liselotte Kristiansen
2011-2012 pastor Liselotte Kristiansen
2013 Vakant
2014 – pastor Thomas Segergren