Historia Furusand

Sommarhemmet Furusand invigdes den 19 juli 1936. Det är byggt vid Järns Sannar på en tomt som tillhörde Emil Svensson i Västanväga. Ritningen gjordes av Einar Lindén.

Från början utgjordes det av en stor sal och ett kök i bred med detta, samt utmed hela långsidan en öppen veranda mot sjön. Det kostade totalt 1.852:49. För att klara av detta tog församlingen ett lån i Nordals Härads Sparbank. Lånet var betalt 1940. Detta år köptes möbler och en eka.

Verksamheten var inte så stor i början, eftersom det var svårt att ta sig dig. Men här höll ungdomarna ändå möten året om: julfester och midsommarfester, Valborgsmäss och gökottor, samt sillsexor. I ett protokoll 1953 kan man läsa: ”Har man blott kommit fram till sommarhemmet, är nämnda plats idealisk för enskilda samlingar”. Men något år senare beslöts att man skulle sälja sommarhemmet. Men man fick inte någon köpare, i stället kom man på en ny lösning: tillsammans med dem som hade sommarstugor vid stranden kom man överens om att bygga en bilväg.

1958 var vägen färdig och sommarhemmet fick sitt namn ”Furusand”, efter förslag av pastor Gunnar Hultander. Omdömet löd: ”Av vårt gamla sommarhem, som förut nästan stått outnyttjat, har vi nu skapat en ungdomens högborg”.

Tomten köptes 1962 och detta år installerades även gasolbelysning. 1967-1968 gjordes en tillbyggnad mot parkeringen, som gjorde att kyrksalen och köket blev mycket större.

I den första kyrksalen var den öppna spisen blickpunkten vid de olika samlingarna och gudstjänsterna. Efter tillbyggnaden satt man vänd mot Vänern. Det visade sig inte vara så bra eftersom den vackra utsikten drog åhörarnas intresse från predikan! Det resulterade i att man vände salen så att det sedan bara var predikanten som såg den vackra utsikten. I fonden sattes ett ”furusandskors” som har sin ena korsarm förlängd och liksom välsignande sträcks ut över de tre ljusen, som symboliserar de tre ”grenar” som SMU då hade: scout, junior och senior.