Vision och Mål

Vi delar och arbetar för Equmeniakyrkans vision ” En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.

Vision

Vi vill att människor ska lära känna Jesus Kristus och komma till tro på honom.

Detta vill vi göra genom att vara en mötesplats för människor i alla åldrar och med skiftande bakgrund. Vara en kyrka där människor finner gemenskap med Gud och där tron på Jesus Kristus fördjupas och utvecklas. Där man möts av omsorg och inspireras till engagemang för det samhälle vi lever i.

Mål

  • Vi vill sprida evangelium och leva i en öppen dialog med människor i Mellerud. Dela med oss av tron i kyrkan, på arbetsplatser, mässor, bygdefester samt synas i lokal media.
  • Vi vill vidareutveckla våra hemgrupper genom större fokus på bön och livsnära samtal.
  • Vi vill genomföra ett församlingsutvecklingsarbete tillsammans med handledare och pastor.
  • Vi vill knyta tätare kontakter med de barn och familjer som deltar i vårt barn- och
  • Vi vill arbeta för att finna former för ett hållbart integrationsarbete.
  • Vi vill genom ekumenisk samverkan känna och visa att vi är ett i Kristus.