Vår församling

Equmeniakyrkan Mellerud är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Vi är en församling med drygt 40 medlemmar som bedriver verksamhet i Equmeniakyrkan Mellerud och på vårt sommarhem Furusand.

Tillsammans med  Equmenia Mellerud bedrivs barn- och ungdomsarbete, bl.a. scout och tonår.  Vi vill vara en plats där barn, unga och vuxna kan få växa i tro tillsammans över generationsgränser.

Vi vill välkomna dig till att delta och vara en del av gemenskapen.